Vanwege de Nashvilleverklaring en het hijsen van de regenboogvlag bij de Taborkerk hebben we met de tieners en jongeren van de Bovenkamer naar drie soorten verbonden gekeken. Het feodale systeem van leenheren en leenmannen, het Sinaï-verbond en het huwelijk. Een verbond is een bindende afspraak tussen twee partijen waarbij beloften en verplichtingen worden uitgesproken en vastgelegd.
 

Nashville

Verplichtingen die binnen een verbond worden aangegaan, gelden niet automatisch voor mensen buiten dat verbond.

Vanuit een geloof of overtuiging kun je anderen dus geen regels opleggen. Alleen de Nederlandse wet kan dat. Daarbij is het niet verstandig om leefregels uit de context te halen.

Als christenen kunnen wij God wel dienen met ons eigen gedrag.

Jezus zegt in de Bergrede: ‘Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen zodat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’